Fotovoltaika pro firmy

Návrh bezpečného a efektivního systému, který bude mít pro firmu přidanou hodnotu

Fotovoltaické elektrárny se začínají objevovat čím dál časteji na střechách českých firem. Vlivem kolísání cen energií v posledních letech a nejistou situací v energetice, ovlivněnou probíhajícími konflikty, se firmy začaly mnohem více zaměřovat na vlastní zdroje energie a energetickou soběstačnost. S tím jde ruku v ruce také řada nových dotačních programů podporující tento trend.

U těchto systému se ale jedná o výrazněji větší a dražší řešení, než je tomu u malých domovních elektráren. O to více by si měl zákázník dát záležet na kvalitě návrhu a porozumění konceptu celého systému a jeho přínosu pro chod firemní sítě. Důležitým aspektem je i možná úroveň automatizace přizpůsobení systému na potřeby provozu dané firmy i z hlediska jejího fungování do budoucna.

Showroom v Brně

Možnou inspiraci pro firemní řešení mohou zákazníci vidět v našem živém showroomu v Brně-Žebětíně, kde se mohou podívat na různé varinaty systémů, které jsou v provozu a plně funkční.  

To co našim zákazníkům nabízíme si u nás nejprve otestujeme. Ať už se jedná o nové technologie nebo jejich softwarové a firmwarové aktualizace před nasazením v ostrém provozu.

V naší výrobní a skladovací hale máme také mnoho různých technologie a zařízení, různé způsoby ohřevu vody a akumulace, které sazmořejmě i chytře řídíme a skrze ktéré efektivně ukládáme energii z fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše objektu. 

Zákazníci tak mohou na živo vidět propojení jednotlivých částí systému a lépe si pak představit možnosti nasazení v jejich firmě. 

data, chart, graph-4570804.jpg

Sběr a vyhodnocení dat

V dnešní době již mnoho firem nemá svého energetika, jak tomu bylo dříve, který by mohl odborně zhodnotit požadavky na vlastní výrobnu z jím sledovaných a měřených dat. Takový podnik se pak musí o to více spolehnout na odbornost dodavatelské firmy. 

Pro naše zákazníky poskytujeme odbornou analýzu dostupných dat nebo zajisťujeme přístup k detailnějším údajům o spotřebách na jednotlivých odběrných místech přímo od distributora. Jsme schopni zajistit nasazení podružného měření pro zjištění přesnějších dat o spotřebách kritických spotřebičů a bloků, které by mohly být nově zálohovány pomocí bateriového systémů.

V případě většího provozu na síti lze zapojit na určitou dobu i analyzátor sítě pro detailní rozbor chování sítě a odpovídající přizpůsobení systému zjištěným požadavkům.

Z nasbíraných dat jsme schopni klientovi více přiblížit informace o možném pokrytí spotřeb v dané firmě v jednotlivých měsících dle několika variant velikosti FVE a vhodně také zvolit velikost případné baterie reflektující možné podpůrné požadavky – ukládání přetoků pro spotřebu v pozdějším čase, uložení levnější energie dle cen na trhu nebo záloha kritické části sítě. 

To vše je podpořeno grafickou vizualizací rozložení panelů na budovovách či pozemcích zákazníka pro lepší představu klienta a sladění případných vizuálních a estetických požadavků.

V ideálním případně se co nejvíce energie spotřebuje v daném místě a to s ohledem jak na aktuální potřeby zákazníka, tak i na ty budoucí.

solar, panels, solar energy-8244680.jpg

Žádosti a povolení, Smlouvy, Instalace, Zprovoznění a nastavení, Dotace

Často již ve fázi příprav nabídky je pro správný návrh nutno provést některé výpočty a administrativní úkony, které mají zásadní vliv na velikost systému. Pokud tedy zákazník nemá dostupné např. statické posudky, žádosti o připojení výroben u distributora, stavební povolení, atd. je zde nutná součinnost s odborníky a úřady. Zde pak souhra všech dotčených lidí a odborníků může hrát z hlediska času velmi důležitou roli. 

Po nalezení vhodného termínu proběhně odborná montáž a zprovoznění systému, včetně všech potřebných náležitostí, jako úprava elektroměrového rozvaděče nebo rekonstrukce trafostanice, pokud je vyžadováno.  Dle domluvy jsou možné i další úpravy v elektroinstalaci související např. s nasazením podružných měření nebo rozdělení vnitřní sítě pro zálohovanou kritickou infrastrukturu.

Již od začátku jednání s klienty se pro ně snažíme najít i zdroje podpory pro tato úsporná opatření s možností využití aktuálně běžících či připravovaných dotačních programů. Naši dotační specialisté zajišťují jak vhodný výběr dotačního programu, tak jeho podání, kontrolu podkladů a plnění podmínek realizace, včetně  jeho správy po dokončení realizace po dobu udržitelnosti projektu.

Servis a monitoring

Dle domluvy s klientem provádíme údržbu a servis na instalovaných elekrárnách.

Dle nasbíraných dat a podmínek v dané lokalitě pak lze doporučit pravidelný servisní interval. 

Po určitém čase užívání nebo při změnách v energetickém chování zákazníků konzultujeme a navrhujeme případné další rozšiřování či úpravy systému a možnosti řízení, využití a ukládání vyrobené energie.