Fotovoltaika pro RD

Návrh systému, kterému klient rozumí

Fotovoltaické elektrárny se stále více stávají nedílnou součastí našich domovů. 

Aby však měl pořízovaný systém tu správnou přidanou hodnotu a maximální možný přínos, je třeba jej také správně navrhnout. 

Pro nalezení nejvhodnějšího řešení u každého zákazníka si s ním projdeme na první schůzce základní informace o jednotlivých variantách fotovoltaických systémů, jejich výhodách a možnostech, aby si klient mohl lépe představit ve kterých oblastech by mu tento systém mohl zpříjemnit život a zjednodušit fungování domácnosti. 

Showroom v Brně

Nejlépe si samozřejmě člověk věci představí, když je může i vidět.

Proto naše zákazníky vždy rádi pozveme k nám na živý showroom v Brně-Žebětíně, kde se mohou podívat na různé varinaty systému, které jsou v provozu a plně funkční.  

Našim zákazníkům nabízíme jen to, co jsme si u nás nejprve otestovali.  

V naší výrobní a skladovací hale máme mnoho různých technologie a zařízení, různé způsoby ohřevu vody a akumulace, které sazmořejmě i chytře řídíme a do kterých efektivně ukládáme energii z fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše objektu. 

Zákazník tak může opravdu na živo vidět propojení jednotlivých částí systému a lépe si pak představit možnosti nasazení u sebe doma. 

Vizualizace, kalkulace odhadované produkce FVE a pokrytí spotřeb v domě

Z nasbíraných dat od zákazníka a dle vzorce spotřebitelského chování v dané domácnosti jsme schopni klientovi více přiblížit informace o možném pokrytí spotřeb v dané domácnosti v jednotlivých měsících dle několika variant velikosti FVE a baterie.

Po sladění přesnější představy již edukovaného klienta je následně navržen finální koncept systému, který v ideálním případně co nejvíce energie spotřebuje v daném místě a to s ohledem jak na aktuální potřeby zákazníka, tak i na ty budoucí.

Žádosti, Smlouvy, Instalace, zprovoznění a nastavení, Dotace

Po odsouhlasení finální nabídky s klientem vyřídíme všechny potřebné formality jako smlouvu o připojení výrobny u lokálního distributora, vyřízení žádosti o dotaci a případně další potřebnou administrativu, kterou bude FVE vyžadovat.

Po nalezení vhodného termínu proběhně odborná montáž a zprovoznění systému, včetně všech potřebných náležitostí, jako úprava elektroměrového rozvaděče a případně další úpravy v elektroinstalaci.

Zákazník je pak podrobně seznámen s fungováním systému, jeho ovládáním a bezpečnostními prvky. 

V případně potřeby může zákazník kontaktovat naši podporu, kde mu mohou být zodpovězeny dotazy nebo vzdáleně vyřešeny požadavky na kontrolu či přenastavení systému.   

Údržba, servis a monitoring

Dle domluvy s klientem provádíme údržbu a servis na instalovaných elekrárnách.

Dle nasbíraných dat a podmínek v dané lokalitě pak lze doporučit pravidelný servisní interval. 

Po určitém čase užívání nebo při změnách v energetickém chování zákazníků konzultujeme a navrhujeme případné další rozšiřování či úpravy systému a možnosti řízení, využití a ukládání vyrobené energie.