Dotace

Nová Zelená Úsporám

Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. 

Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Kdo může žádat
 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
Kolik získáte
 • S naším systémem dosáhnete na nejvyšší možnou dotaci, která činí až 160 000 Kč
 • V kombinaci s Elektro nabíječkou až 185 000 Kč
Jak požádat o dotaci
 • Dotaci za vás vyřídíme. Je zahrnuta v cenové nabídce kterou od nás obdržíte
 • Potřebné dokumenty a projekt za vás vyřídíme

Nová Zelená Úsporám Light

Dotace na termický nebo fotovoltaický ohřev vody s využitím stávajícího bojleru nebo s novým bojlerem.

Kdo může žádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.
 • PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě
Kolik můžete získat
 • 60 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody využívající stávající bojler

 • 90 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody s novým bojlerem
Jak požádat o dotaci
 • Dotaci za vás vyřídíme. Je zahrnuta v cenové nabídce kterou od nás obdržíte
 • Potřebné dokumenty a projekt za vás vyřídíme

Nová Zelená Úsporám pro Bytové domy

Zálohová dotace na instalaci fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou. Vyrobenou energii lze využít přednostně pro společné prostory, obytné části domu nebo v místním energetickém společenství

Zálohová dotace na dobíjecí stanice v bytových domech pro osobní vozidla na elektropohon a další zařízení nezbytná pro jejich provoz

Kdo může žádat:

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo

Kolik můžete získat:

FVE:

 • 15 000  za 1 kWp instalovaného výkonu
 • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
 • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem
 
 EKOMIBILITA:
 • 25 000 Kč za jeden instalovaný dobíjecí bod
 • Podpořit lze nejvýše takový počet dobíjecích bodů, kolik je bytových jednotek v domě
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem
solar, panels, solar energy-8244680.jpg

Modernizační fond – RES+ č. 1/2024


Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou

Podporované aktivity:
Instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 50 kWp (10 kWp pro projekty realizované na katastrálním území Prahy) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou.
Kdo může žádat?
Stávající i budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).
Místo realizace
Po celé České republice.
Výše podpory
Není stanovena, maximální míra podpory nesmí překročit 50 % ze způsobilých výdajů projektu.