Energetika

solar system, roof, power generation-2939551.jpg

Komunitní energetika

Komunitní energetika umožní snížit naše výdaje za energie a posílit energetickou nezávislost každého z nás a s tím i celé naší společnosti,

Pomůžeme vám pochopit principy sdílení energie jak s vaším sousedem, tak ve větších celcích a skupinách, v bytových domech i celých obcích a městech.

Vysvětlíme vám možnosti jednotlivých variant sdílení a k tomu vhodně navrhnout a realizovat potřebné zdroje energie a akumulace a  s tím spojené i efektivní řízení.

photovoltaic, photovoltaic system, solar system-2138992.jpg

Energetické poradenství a audit

Komplexní analýza aktuálních spotřeb energií a možnosti energetické optimalizace. 

Zapojení chytrého měření a sběru dat, na základě kterých lze přesněji navrhnout konkrétní efektivní změny.  

Meziroční vyhodnocování a úpravy řešení dle aktuálních potřeb zákazníků.

solar, panels, solar energy-8244680.jpg

Spotové trhy a Agregace

Efektivní možnost využití dynamicky se měnících cen energií na trhu a tím i optimalizaci nákladů. 

Řešení systémů chytrého řízení spotřeb, akumulace a prodeje a sdílení energie.

Řešení systémů chytrého řízení spotřeb, akumulace a prodeje a sdílení energie.