Lumeny a svítivost

Kromě tohoto indexu nás zajímá světelná účinnost vyjádřena jednotkou Lumen vázaná na 1Watt příkonu. Z toho nám tedy plyne poznání, že čím je větší číslo v Lumenech a menší ve Wattech, tím energeticky účinnější zdroj světla máme.

U našich nejmodernějších čipů dosahujeme sériové hranice 140 Lm/W. Tato hranice se však neustále zvyšuje a to hlavně zdokonalováním procesů nanášení luminoscentní vrstvy na čipech na stále novějších CNC strojích s využitím nejnovějších poznatků současné vědy. Dalším důležitým kritériem je délka životnosti světelného zdroje. Na ni má zcela zásadní vliv schopnost odvedení vyprodukovaného odpadního tepla z čipu do okolí. Tady platí úměra, čím nižší teplota na čipu, tím bude delší životnost zdroje světla. U výkonových čipů je odpadní teplo velké a tudíž záleží na mechanické konstrukci světla, aby odvod tepla byl co nejúčinnější.