FIRMA JOT, S.R.O.
MÁ MNOHOLETOU HISTORII A ZKUŠENOSTI S VÝVOJEM I VÝROBOU LED SVÍTIDEL. VYVÍJÍME A NÁSLEDNĚ VYRÁBÍME VŠECHNA SVĚTLA NA JEDNOM PRACOVIŠTI, TO ZAJIŠŤUJE DOKONALOU SYNERGII MEZI DESIGNEM, ŽIVOTNOSTÍ A ÚČINNOSTÍ NAŠICH VÝROBKŮ. APLIKACE NOVÝCH A VÝKONNĚJŠÍCH ČIPŮ DO VLASTNORUČNĚ VYROBENÝCH KORPUSŮ UDRŽUJE NEUSTÁLÝ TREND VYSOKÉ SVÍTIVOSTI PŘÍ NIŽŠÍ SPOTŘEBĚ ENERGIE.

NA VÝVOJI TĚCHTO ČIPŮ SE PODÍLÍME S PARTNERSKOU FIRMOU ALDER Z NĚMECKA. TATO FIRMA MÁ 30TI LETÉ ZKUŠENOSTI S VÝVOJEM LED ČIPŮ. NAŠE VÝROBKY SPLŇUJÍ VEŠKERÁ KRITÉRIA EVROPSKÉHO TRHU A MAJÍ VŠECHNY POTŘEBNÉ CERTIFIKÁTY.

Máme nový web!

Jak jste si mohli všimnout, konečně se nám podařilo pro Vás připravit webovou prezentaci, kde bychom Vám rádi představili naší firmu.

Na tomto webu budeme neustále pracovat a přidávat spoustu zajímavých novinek o kterých Vás budeme informovat.

Děkujeme za Vaší přízeň a přejeme pěknou podívanou.

JOT, s.r.o.

Kloubouček 16
641 00 BRNO-ŽEBĚTÍN

MAPA

IČO: 46966137
DIC: CZ46966137


Osobní schůzka

Rádi Vás uvítáme v našem
showroomu, avšak pouze po
předchozí domluvě.


602 559 312
jo@jo-technology.cz

Naši společnou Zemi ochráníme nejlépe svým vlastním pozitivním postojem a chápáním dané problematiky. Předkládáme Vám k posouzení využití našich LED svítidel jak z hlediska nízkého příkonu a tím i úspor ve spotřebě el. energie, tak i v podobě výdrže a dlouhověkosti. Používáním námi vyvinutými LED svítidly se stanete součástí obrovské skupiny lidí, kterým už není lhostejné přihlížet drancování naší přírody a vytěžování neobnovitelných přírodních zdrojů. Skupiny, která bojuje za předání co nejméně zdevastované Země našim dětem. Sviťte s námi a stanete se jednou z mnoha cestiček jak dál.

JO TECHNOLOGY VÁM SVÍTÍ NA CESTU

Že to myslíme s ekologií a úsporami vážně jsme zahrnuli i do výstavby výrobní haly, kde pro Vás LED svítidla vyrábíme. Celá budova je ze severní strany zcela zakopaná ve svahu. Půda je během léta vyhřívaná pomocí solárních kolektorů a svoji naakumulovanou energii předává v zimním období zadní stěně haly. Jižní strana budovy je plně osazená dvoj a trojskly, v letním období pohlcuje tepelné vyzařování ze slunce, v hale se dlouhodobě udržuje příjemný chládek a v zimě naopak, sluneční světlo (mimo jiné) zlepšuje tepelnou pohodu pro zaměstnance. Navíc to nejdůležitější – je minimalizována potřeba svícení.
Budova má velkokapacitní akumulační zásobník na ohřátou vodu ze solárních kolektorů, který je propojen s podlahovým topením a tepelným čerpadlem.
Celá technologie pomáhá v nejkritičtějším období zimních měsíců s minimálními požadavky na dodávanou energii.

Uspořit a chránit

JO

Jo Technology

ÚSPORA

Úspora je pro nás hlavní veličinou a rozhodujícím faktorem proč naši JO-LED-TECHNOLOGII vyvíjíme, vyrábíme a nabízíme.
Pro rychlé pochopení přinášíme srovnávací tabulku Lumenů různých zdrojů světla s našimi LED svítidly, pro přehlednost jsou uvedeny o příkonu 1W.

Edisonova žárovka 12Lm/W
Halogenová žárovka24Lm/W
Trubicová zářivka50-100Lm/W
Výbojka metal-halogenidová 100Lm/W
Výbojka vysokotlaká - sodíková150Lm/W
Výbojka nízkotlaká - sodíková183Lm/W
Úsporné trubicové žárovky45-60Lm/W
LED JO – Technology 145Lm/W ( hodnota pro červen/2013 )

Příklad Želetava - část 1:

Zpráva majitele firmy pana Luboše Bervidy

Stav do konce roku 2013:

Hala1: rozměry: 12x27m, světla ve výšce ca 5,5m, 8 řad světel, rozestupy mezi řadami 3,5m.
Počet tlumivkových světel: 40ks, 2x 150cm = 2x 58W
Měřená spotřeba: 7,314kWh za hodinu, tj. 73,14kWh za 10h
Náklady: 73,14kWh x 252 pracovních dní x 3,7Kč = 68200Kč (zaokrouhleno)
Intenzita osvětlení: měřeno ca 1m nad podlahou průměrná hodnota 150-180 lux

Hala2: rozměry 15x47m, světla ve výšce ca 7m, 8 řad světel, rozestupy mezi řadami ca 6m
Počet tlumivkových světel: 60ks, 2x150cm = 2x58w
Měřená spotřeba: 10,971kWh za hodinu, tj. 109,71kWh za 10h
Náklady: 109,71kWh x 252 pracovních dní x 3,7Kč = 102300Kč (zaokrouhleno)

Celkové náklady na osvětlení 2 hal tedy ročně činily zhruba 170000Kč.

Stav od začátku roku 2014:

Výměna zářivek za LED liniová světla JO-3000ILO-72/160/5000

 

Hala1:
Počet LED světel (3m): 16ks (příkon 1 ks..............72 W)
Měřená spotřeba: 1,2kWh za hodinu = 12kWh za 10 hodin
Náklady: 12kWh x 252 pracovních dní x 3,7Kč = 11200Kč (zaokrouhleno)
Intenzita osvětlení: 250-300lux

Příklad Želetava - část 2:

Hala2:
Počet LED světel (3m): 36ks (přidány ještě 2 světla do mezi řady, tak aby nedocházelo k výkyvům intenzity osvětlení
Spotřeba: 27kWh za 10hodin
Náklady: 27kWh x 252 pracovních dní x 3,7Kč = 25200Kč (zaokrouhleno)

Celkové náklady na osvětlení 2hal za rok budou činit zhruba 36400Kč

Hlavní závěry:
Předpokládaná roční úspora ze 2 hal činí 133600Kč........ 80%!!!
Návratnost investice ca 3 roky!!!
Zlepšení intenzity osvětlení o ca 100 lux!!! Měření provedeme ještě po ca 1000h svícení, po zaběhnutí diod

 

Upřímně řečeno není na trhu v současnosti mnoho technologií s návratností 3 roky. V době, kdy energetická náročnost většiny strojírenských technologií klesá, stávají se náklady na osvětlení
Významnou položkou v podstatě fixních nákladů firmy. Když jsem tedy zjistil, že mohu na nákladech za osvětlení významně ušetřit a současně zlepšit světelné podmínky při výrobě, bylo rozhodnuto.
Pro potenciální klienty doporučuji zvolit takové řešení, které bude intenzitu osvětlení a celkově světelné podmínky na pracovišti zlepšovat. Vyhnete se tak spekulacím zaměstnanců, že chcete
dosáhnout úspory na úkor jejich zraku…

 

S pozdravem

Luboš Bervida
Jednatel/Geschäftsführer/CEO

Brabenec, spol. s r.o.
Pražská 199
675 26 Želetava

Tel: +420 568 455 238
Fax: +420 568 455 120
Mob: +420 739 419 193
www.brabenec.info   www.zeletavska-kamna.cz

Příklad 1:

Dům s pěti obyvateli - 5 místností + chodba + zádveří + koupelna + WC + prádelna + dílna + terasa.


Kuchyně 200W . . . . . . . . .6 h.Zádveří 100W . . . . . . . 2 h.
Obývací pokoj 300W . . . . .5 h.Koupelna 200W . . . . . . 2 h.
1. pokoj 200W . . . . . . . . . .5 h.WC 100W . . . . . . . . . . . 2 h.
2. pokoj 200W . . . . . . . . . .5 h.Prádelna 200W . . . . . . 2 h.
3. pokoj 200W . . . . . . . . . .5 h.Dílna 300W . . . . . . . . . .5 h.
Chodba 200W . . . . . . . . . .2 h.Terasa 200W . . . . . . . . .3 h.

Výše uvedený dům má spotřebu ve svícení 9400W denně.
Při sazbě 5,- Kč / 1KW = 47,- Kč / den
Za 30 dní ……… 1.410,- Kč
Za 1 rok ……… 16.920,- Kč


K těmto částkám je nutno připočítat cenu za vadné žárovky v průběhu roku a nutný čas při jejich obstarávání a výměně cca 2.000,- Kč.
Celkem za rok: 18.920,- Kč.


S LED JO-Technology dle předchozí tabulky svítíme 10 x úsporněji, denně 940W.
Při sazbě 5,- Kč / 1KW = 4,70 Kč / den
Za 30 dní ………. 141,- Kč
Za 1 rok ……… 1.692,- Kč

Uspoříte tedy 17. 228,- Kč za 1 rok.


Investice do našich JO LED svítidel ve stejné svítivosti a počtu cca 30 ks se pohybuje mezi 35 – 40.000,- Kč. Návratnost vložených investic je za 2 – 2,5 roku.
Při předpokládané životnosti 30 roků a více :) si raději celkovou úsporu spočítejte sami ( 516.840,-Kč ).

Příklad 2:

Byt 3 + 1 se třemi obyvateli.


Kuchyně 200W . . . . . . . . .6 h.2. pokoj 200W . . . . . . . . . .5 h.
Obývací pokoj 200W . . . . .5 h.Koupelna a WC 100W . . . 2 h.
1. pokoj 200W . . . . . . . . . .5 h.Chodba 100W . . . . . . . . . . 2 h.

Výše uvedený dům má spotřebu ve svícení 4600W denně.
Při sazbě 5,- Kč / 1KW = 23,- Kč / den
Za 30 dní ……… 690,- Kč
Za 1 rok ……… 8.400,- Kč


K těmto částkám je nutno připočítat cenu za vadné žárovky v průběhu roku a nutný čas při jejich obstarávání a výměně cca 1.000,- Kč.
Celkem za rok: 9.400,- Kč.


S LED JO-Technology dle předchozí tabulky svítíme 10 x úsporněji, denně 460W.
Při sazbě 5,- Kč / 1KW = 2,30 Kč / den
Za 30 dní ………. 69,- Kč
Za 1 rok ……… 840,- Kč

Uspoříte tedy 8.560,- Kč za 1 rok.


Investice do našich JO LED svítidel ve stejné svítivosti a počtu cca 10 ks se pohybuje mezi 10 – 15.000,- Kč. Návratnost vložených investic je za 2 – 2,5 roku.
Při předpokládané životnosti 30 roků a více, celkovou úsporu je 256.800,-Kč.

FOTOTERAPIE

ZOBRAZIT

INFORMACE

Osvětlení na míru

Stavíte, rekonstruujete své bydlení nebo řešíte komerční prostory? Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme s návrhem nejefektivnějšího a nejekonomičťejšího řešení pro osvětlení Vašich nemovitostí v interiérech či exteriérech.

lumely

a

svítivost

ZOBRAZIT

INFORMACE

Unikátní projekty

V našich prostorách každou chvíli vznikají unikátní projekty a produkty, které určíte stoji za chvilku pozornosti. Pojďte tedy prozkoumat široké možnosti využití našich unikátních LED světel.

VÝKON A

BARVA SVĚTLA

ZOBRAZIT

INFORMACE

Poradenství

Naše partnerské školící kurzy, vedené odborníky, jsou ideální pro elektrikáře, pomáhají projektantům s návrhy a stavebníkům s elektroinstalacemi."

chlazení

ZOBRAZIT

INFORMACE

Hlavní menu

Vítejte ve světe úsporného svícení.


Díky naší interaktivní prezentaci můžete velice snadno odhalit všechny detaily o naší společnosti, jejím zázemí, samotné výrobě LED světel i možnost využití našeho e-shopu.
Pro navigaci v prezentaci stačí pouze „scrollovat“ myší.

Stránka se načítá, prosíme o chvíli strpení.
0%