Portfolio

HALA BRABENEC

dfs

Zpráva majitele firmy pana Luboše Bervidy Stav do konce roku 2013: Hala1: rozměry: 12x27m, světla ve výšce ca 5,5m, 8 řad světel, rozestupy mezi řadami 3,5m. Počet tlumivkových světel: 40ks, 2x 150cm = 2x 58W Měřená spotřeba: 7,314kWh za hodinu, tj. 73,14kWh za 10h Náklady: 73,14kWh x 252 pracovních dní x 3,7Kč = 68200Kč (zaokrouhleno) Intenzita osvětlení: měřeno ca 1m nad podlahou průměrná hodnota 150-180 lux Hala2: rozměry 15x47m, světla ve výšce ca 7m, 8 řad světel, rozestupy mezi řadami ca 6m Počet tlumivkových světel: 60ks, 2x150cm = 2x58w Měřená spotřeba: 10,971kWh za hodinu, tj. 109,71kWh za 10h Náklady: 109,71kWh x 252 pracovních dní x 3,7Kč = 102300Kč (zaokrouhleno) Celkové náklady na osvětlení 2 hal tedy ročně činily zhruba 170000Kč. Stav od začátku roku 2014: Výměna zářivek za LED liniová světla JO-3000ILO-72/160/5000   Hala1: Počet LED světel (3m): 16ks (příkon 1 ks..............72 W) Měřená spotřeba: 1,2kWh za hodinu = 12kWh za 10 hodin Náklady: 12kWh x 252 pracovních dní x 3,7Kč = 11200Kč (zaokrouhleno) Intenzita osvětlení: 250-300lux Hala2: Počet LED světel (3m): 36ks (přidány ještě 2 světla do mezi řady, tak aby nedocházelo k výkyvům intenzity osvětlení Spotřeba: 27kWh za 10hodin Náklady: 27kWh x 252 pracovních dní x 3,7Kč = 25200Kč (zaokrouhleno) Celkové náklady na osvětlení 2hal za rok budou činit zhruba 36400Kč Hlavní závěry: Předpokládaná roční úspora ze 2 hal činí 133600Kč........ 80%!!! Návratnost investice ca 3 roky!!! Zlepšení intenzity osvětlení o ca 100 lux!!! Měření provedeme ještě po ca 1000h svícení, po zaběhnutí diod   Upřímně řečeno není na trhu v současnosti mnoho technologií s návratností 3 roky. V době, kdy energetická náročnost většiny strojírenských technologií klesá, stávají se náklady na osvětlení Významnou položkou v podstatě fixních nákladů firmy. Když jsem tedy zjistil, že mohu na nákladech za osvětlení významně ušetřit a současně zlepšit světelné podmínky při výrobě, bylo rozhodnuto. Pro potenciální klienty doporučuji zvolit takové řešení, které bude intenzitu osvětlení a celkově světelné podmínky na pracovišti zlepšovat. Vyhnete se tak spekulacím zaměstnanců, že chcete dosáhnout úspory na úkor jejich zraku…   S pozdravem Luboš Bervida Jednatel/Geschäftsführer/CEO Brabenec, spol. s r.o. Pražská 199 675 26 Želetava Tel: +420 568 455 238 Fax: +420 568 455 120 Mob: +420 739 419 193 www.brabenec.info   www.zeletavska-kamna.cz

Detail

MRAZÍRENSKÝ SKLAD

dfs

Původně málo osvětlený skladovací prostor mrazírenského boxu výbojkovými světli, se díky použitému LED líniovému osvětlení JO-1500ILO72/160/5000, v počtu 5 ks, změnil na vysoce komfortní. Výbojková světla byla vyřazena z provozu. Instalace svítidel je ve výšce 7,35m, intenzita osvětlení v 85cm je 115 luxů.Úspory na nákladech za svícení jsou 80%

Detail

VÝROBNÍ HALA

dfs

Hala o rozměru: 45 x 12m Původní stav: 13ks zářivek 2 x 58W, světelná intenzita v uživatelské úrovni 165 Luxů. Celková spotřeba 13 x 150W, tj. 1950W. Provedena výměna jedné řady zářivek za LED osvětlení JO-1500IL-72/160/5000 v počtu 13ks. Výška umístění 5m (montáž na strop). Světelná intenzita v uživatelské úrovni 300 Luxů, možnost regulace 10 – 100% výkonu. Zvednutí světelného výkonu o 82%. Celková spotřeba 13 x 72W, tj. 936W - snížení příkonu o 1000W/h. Možnost další úspory, pomocí regulace v části, kde se nepracuje.

Detail